Takım Performans Yönetimi

Takım Performans Yönetimi

AMACI

Bu seminerde, takım ve takım çalışması kavramlarının aydınlatılması, örgütsel bir takımın temel karakteristiklerinin sorgulanması, bir çalışma biriminin, etkin bir takıma dönüşebilmesi için gerekli örgütsel düzenlemelerin (Takım Performans Yönetiminin) neler olduğunun açıklanması ve katılımcıların takım çalışmasının değişik karakteristiklerini uygulamalarla deneyerek kendi tarz ve yaklaşımlarını sınamalarına fırsat sağlanması amaçlanmaktadır

KONU BAŞLIKLARI

Takım ve Takım Çalışması Kavramları
Örgütsel Takımların Çalışma Gruplarından Farkı 
Örgütsel Takım Türleri
Takım Problem Çözme Uygulaması
Uygulamanın Değerlenmesi
Takım Karakteristikleri (I) (Ortak ve Paylaşılan Bir Hedef)
Hedef Paylaşımını Sağlamaya Yönelik Olarak Gerekli Örgütsel Sistem ve Düzenlemeler ( Takım Performans Yönetimi)


                  * Takım Performansının Ölçümü
                  * Takım Temelli Ödül Sistemleri

Takım Karar Verme Uygulaması
Uygulamanın Değerlendirilmesi
Video Gösterimi (Takım Yöneticisi Olmayan Yönetici)
Takım Karakteristikleri (II)  (Takım Liderliği, Takım Toplantıları)
Takım Karakteristikleri (III) (Takım Bağlılığı, Takım Oyunculuğu, Takım Backgroundu,Takım Büyüklüğü, Etkileşim)
İşbirliği Uygulaması (I)
Uygulamanın Değerlendirilmesi
İşbirliği Uygulaması (II)
Uygulamanın Değerlendirilmesi (Takım Çalışmasında Örgütsel Sistemlerin Önemi)
Takım “Oluşum Blokları Formu”nun Doldurulması
Takım Karakteristikleri (IV) (Takım Kültürü Ve Takım Atmosferi)
“Oluşum Blokları Formu”na Verilen Cevapların Değerlendirilmesi (Takımın Kültür ve Atmosferinin Teşhisi)
Johari Pencerisi Uygulaması
Uygulamanın Gözden Geçirilmesi
Takım Çalışmasının ve Takım Olma Düzeyinin Geliştirilmesine Yönelik Atılması Gereken Adımlar