ISO 9001: 2015 Başdenetçi Eğitimi

ISO 9001: 2015 Başdenetçi Eğitimi

AMAÇ:

Bir yada birden fazla yönetim sistemi (kalite, çevre, bilgi güvenliği) uygulayan kuruluşların daha iyi entegrasyonunu ve uygulama kolaylığını sağlamak ve birbirleriyle ilişkili süreçleri bir sistem olarak tanımlayarak risk temelli düşünce ile anlamaya ve uygulamaya yardımcı olmaktır.
 

KONU BAŞLIKLARI:
ISO 9001:2015 Standardı Yapısı Ve Maddeleri
Kalite Yönetimi Ve Denetimlerde Kullanılan Terim Ve Terminoloji
Kalite Yönetimi Sistemi'nin Kurulması Ve Uygulanması Süreci
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Çalışanların Yeterliliği Denetleme Standardı
ISO 19011:2012 Denetçi Özellikleri
Tetkikçi, Baş Tetkikçi Ve Tetkik Edilenin Sorumluluk Ve Faaliyetleri
Denetime Süreç Yaklaşımı
Denetim Planlama Açılış Toplantısı
Kanıt Toplama
Denetimi Raporlama
Kapanış Toplantısı
Denetim Provası
Vaka Çalışmaları