Dış Ticaret Yönetimi

Dış Ticaret Yönetimi

SÜRE: 3 saat

Dış ticarette genel kavramlar
İhracatçının iş akışı
Teklif hazırlama
Teklif verirken dikkat edilecek noktalar
INCOTERMS nedir? INCOTERMS 2020 ile neler değişti?
Teslim şekillerinin detaylı açıklanması
Dış ticarette ödeme yöntemleri
En sık kullanılan ödeme yöntemleri
Vesaik mukabili, mal mukabili ödeme yöntemleri
Akreditif nedir?
Akreditifte temel kavramlar
Ödeme yöntemlerinin birbiri ile karşılaştırılması
Nakliye sürecinde dikkat edilecek hususlar
Gümrük müşavirine bildirilmesi gereken detaylar
Sipariş alındıktan sonraki operasyonun yönetimi için yapılması gerekenler