İhracat Stratejisi Geliştirme

İhracat Stratejisi Geliştirme

SÜRE: 3 saat

İhracata başlamak isteyen firmalar ilk ne yapmalı?
İhracat yapan firmaların yeni pazarlar için uygulayabileceği stratejiler
İhracat potansiyeli olan ürünlerin tespiti
Firmanın ihracata hazırlık düzeyinin ölçülmesi
İhracat için gerekli kaynakların (insan, sermaye, lojistik) tespiti
Hedef pazarın belirlenmesi
Hedef pazar için gerekli ürün değişikliklerinin tespiti
Hedef pazar için gerekli belgelerin belirlenmesi ve edinilmesi
Hedef pazardaki satış kanallarının araştırılması
Hedef pazarda alıcı firmaların tespit edilmesi ve istihbaratı