Özel Okul İşletmelerinin Yönetimi ve Organizasyonu

Özel Okul İşletmelerinin Yönetimi ve Organizasyonu

AMACI

Günümüzde özel okul işletmelerinin sayısının hızla arttığı bir gerçektir. Bununla birlikte bir diğer gerçek de söz konusu okulların yönetiminde profesyonel bir işletme yöneticiliği anlayışından ziyade, kamu okul yöneticiliğinin bir uzantısını teşkil eder bir anlayışın hakim olduğudur. Bu seminerde özel okul işletmeciliğinin yönetim ve organizasyon açısından kavramsallaştırılmasına yönelik bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

  İşletme ve İşletmecilik Kavramlarına Genel Bir Bakış
  İşletme Yöneticiliği
  Yönetim ve Organizasyon İlkeleri
  İşletme Yönetiminin Temel Fonksiyonları 
  Özel Okul İşletmelerinin Ayırt Edici Özellikleri
  Açık Sistem Yaklaşımından Özel Okul İşletmeleri
  Özel Okul İşletmeciliğinde Yönetsel Pozisyonlar
  Özel Okul Yöneticileri için Yönetim Fonksiyonları
  Özel Okul İşletmelerinde Bölümlere Ayırma (Organizasyon Yapılandırma)
  Özel Okul Yöneticileri için Kritik Öğeler

        * Ekip Çalışması
        * Liderlik
        * Motivasyon                    
        * Karar Verme
        * Çalışma Yönetimi
        * Toplantı Yönetimi
        * Uygulamalar