İhracat Uygulamaları ve Dokümantasyonu

İhracat Uygulamaları ve Dokümantasyonu

SÜRE: 3 saat

İhracatçının iş akışı
Teslim şekline göre maliyet hesaplanması
Sipariş alınması sonrası iş akışı
Nakliye, sigorta ve gümrük işlemlerinin organize edilmesi
Yükleme belgelerinin hazırlanması
İhracatçının kendi hazırlayacağı belgeler
Diğer kurumlardan temin edilecek belgeler
Fatura
Konşimento
Menşei şahadetnamesi
ATR
EUR-1
Poliçe
Çeki listesi / Paketleme listesi
Teslim şekline göre hazırlanacak belgeler
Ödeme şekline göre hazırlanacak belgeler
Değerli belge nedir? Hangi belgeler değerli evraktır?
Belge hazırlamada dikkat edilecek hususlar