Şirket İçi Eğiticilerin Eğitimi

Şirket İçi Eğiticilerin Eğitimi

AMACI

Bu seminerin amacı, profesyonel mesleği eğitimcilik olmamakla birlikte, kendi kurumu içerisinde sahip olduğu teknik bilgilerle, ilgili kişileri eğitme sorumluluğunu üstlenmiş iç eğitmenlerin, etkin bir eğitim verebilmeleri açısından kritik faktörlere aşina kılınmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

Eğitim Anlayışında Genel Yaklaşımlar
Farklı Eğitim Yöntemlerinin Etkinliği
Eğitimin Planlanması
* Eğitim Materyalinin Planlanması
* Eğitim Zamanın Planlanması
* Eğitim Ortamının Planlanması

Eğitimin Organizasyonu
* İçerik Organizasyonu
* Materyal Organizasyonu
* Eğitim Ortamının Organizasyonu

Eğitimin Sunulması
* Sunuş Provası (Video Çekimi)
* Sunuşun Planlanması
* Sunuşun Renklendirilmesi
* Alternatif Sunuş Materyali Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları
* Sunuş Esnasında Beden Dili Kullanımı
* Sunuşun Sonlandırılması
* Soru Sorma ve Soru Cevaplama Yaklaşımları
* Farklı Katılımcı Profillerine Uygun Yaklaşım Tarzları

Eğitimin Değerlendirilmesi
Son Sunuş Provası (Video Çekimi)
İlk ve Son Çekimlerin İzlenmesi
Bireysel Hataların ve Gelişim Alanlarının İzlenmesi