Etkin Takım Çalışması

Etkin Takım Çalışması

AMACI

Bu seminerde, örgütsel bir çalışma biriminin üyelerine (Bir departman, task force, birim ya da proje takımı olabilir) takım çalışmasının önemi, takımın diğer takımlarla olan ilişkisi ve takımın daha iyi hale getirilme gereksinimi hususlarını net biçimde algılama fırsatı sunulması amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Takım ve Takım Çalışması Kavramlarının Açıklanması
Takım Oluşum Blokları Formunun Uygulanması
(Takımın Mevcut Durumunun Tespiti) 
Takım Karar Verme Uygulaması
Uygulamanın Değerlendirilmesi
Takım Problem Çözme Uygulaması
Takım Kurma Süreci
Takım Oluşum Blokları Formunun Değerlendirilmesi
Takım Çalışmasını Kolaylaştırmaya Yönelik Atılması Gereken Adımlar ve Örgütsel Gereklilik Koşulları