Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Örgütsel Değişimin Yönetimi

Örgütsel Değişimin Yönetimi

AMACI

Günümüz işletmeleri özellikle son 20 yıldan bu yana gittikçe artan bir şekilde değişme yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Teknolojinin, pazarların, süreçlerin, müşteri anlayışının, kültürün, felsefelerin ve örgütsel amaçların hızlı bir değişim göstermesi, bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu seminerin amacı, işletme yöneticilerine değişimi zorunlu kılan koşulları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak adımları atabilmelerinde ve daha ötesi değişimi proaktif şekilde yönetebilmelerinde bir perspektif sağlamasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

İşletmecilik Anlayışının Gelişimine Genel Bir Bakış
Açık Sistemler Olarak İşletmeler
Günümüz İşletmelerini Değişime Zorlayan Faktörler
Değişim ve Örgütsel Değişim Kavramları
Güç Alanı Analizi ve Planlı Değişim
Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmenin Türleri


* Yapısal Değişim

* Teknolojik Değişim   

* Davranışsal (Kültürel) Değişim

* Kurumsallaşma

Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme Süreci
Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmeye Yönelik Müdahale Teknik ve Yöntemleri


* Birey ve Bireyler arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler 

* Takımı ve Takımlar arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler 

* Örgütün Bütününü Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler

* Örgütsel Değişimin Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

* Değişim Yönetimi – İşletme Liderliği

* Değişimi Kimin Yöneteceği / Kimin Yürüteceği

Örgütsel Değişim ve Gelişim Danışmanlığı (Değişim Görevliliği = Change Agent)      
Değişime Direnç ve Değişime Azaltmada Başvurulacak Yöntemler
Değişimin Tüm Örgüt Çalışanlarına Benimsetilmesine Yönelik Atılabilecek Adımlar
Değişimin Nereden Başlaması Gerektiği Hususuyla İlgili Farklı Görüşler
Örgütsel Değişim ve Gelişimde Karşılaşılabilecek Zorluklar
Uygulama ve Vak’a Analizleri