Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Takım Performans Yönetimi

Takım Performans Yönetimi

AMACI

Bu seminerde, takım ve takım çalışması kavramlarının aydınlatılması, örgütsel bir takımın temel karakteristiklerinin sorgulanması, bir çalışma biriminin, etkin bir takıma dönüşebilmesi için gerekli örgütsel düzenlemelerin (Takım Performans Yönetiminin) neler olduğunun açıklanması ve katılımcıların takım çalışmasının değişik karakteristiklerini uygulamalarla deneyerek kendi tarz ve yaklaşımlarını sınamalarına fırsat sağlanması amaçlanmaktadır

KONU BAŞLIKLARI

Takım ve Takım Çalışması Kavramları
Örgütsel Takımların Çalışma Gruplarından Farkı 
Örgütsel Takım Türleri
Takım Problem Çözme Uygulaması
Uygulamanın Değerlenmesi
Takım Karakteristikleri (I) (Ortak ve Paylaşılan Bir Hedef)
Hedef Paylaşımını Sağlamaya Yönelik Olarak Gerekli Örgütsel Sistem ve Düzenlemeler ( Takım Performans Yönetimi)


                  * Takım Performansının Ölçümü
                  * Takım Temelli Ödül Sistemleri

Takım Karar Verme Uygulaması
Uygulamanın Değerlendirilmesi
Video Gösterimi (Takım Yöneticisi Olmayan Yönetici)
Takım Karakteristikleri (II)  (Takım Liderliği, Takım Toplantıları)
Takım Karakteristikleri (III) (Takım Bağlılığı, Takım Oyunculuğu, Takım Backgroundu,Takım Büyüklüğü, Etkileşim)
İşbirliği Uygulaması (I)
Uygulamanın Değerlendirilmesi
İşbirliği Uygulaması (II)
Uygulamanın Değerlendirilmesi (Takım Çalışmasında Örgütsel Sistemlerin Önemi)
Takım “Oluşum Blokları Formu”nun Doldurulması
Takım Karakteristikleri (IV) (Takım Kültürü Ve Takım Atmosferi)
“Oluşum Blokları Formu”na Verilen Cevapların Değerlendirilmesi (Takımın Kültür ve Atmosferinin Teşhisi)
Johari Pencerisi Uygulaması
Uygulamanın Gözden Geçirilmesi
Takım Çalışmasının ve Takım Olma Düzeyinin Geliştirilmesine Yönelik Atılması Gereken Adımlar