Eğiticilerin Eğitimi

Eğiticilerin Eğitimi

AMACI

Etkin sunuş teknikleri ile eğitim programı hazırlayabilme ve sunabilme yeteneği ve emsallerinden farklı uygulamalarla davranış değişikliğine yönelik izler bırakacak şekilde eğitim verebilme kabiliyeti edindirmektir.

Programın süresi:

Talep edenlerin ihtiyacına ve tercihine göre aşağıdaki sürelerde uygulanmaktadır:
5 gün 4 gece / 4 gün 3 gece,/4 gün/3 gün 2 gece,olarak uygulanmaktadır.


Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan…Bu eğitimde farklı bir deneyim yaşayacaksınız!


EĞİTİM İÇERİĞİ

Program boyunca etkin eğitmen olma ve etkin sunum becerileri ile ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra, tüm katılımcıların becerilerinin geliştirilmesine yönelik interaktif uygulamalara sık sık yer verilmektedir. Program içeriği katılımcılara yönelik hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, hitabet gücünün artırılması uygulamaları, toplum önünde konuşma stresinin yok edilmesi, rol-play çalışmaları, sunum simülasyonları vb birçok uygulama ile zenginleştirilmiştir. Çalışmalar kamera kaydına da alınarak katılımcılarla tartışılmaktadır.

PROGRAM KAZANIMLARI
 • Yetişkin Eğitiminin Temel Özelliklerini Kavrama,
 • Eğitim Süreci Ve Kurum İçinde Etkili İletişim Kurma,
 • Kurum İçi Belirlenen Bir Konuda Eğitimi Planlama,
 • Planlanan Eğitimi Uygulamalı Olarak Yürütme,
 • Uygun Sunum Tekniklerini Kullanma,
 • Eğitimin Amacına Uygun Görsel Ve İşitsel Materyaller Geliştirme,
 • Katılımcıların Öğrenme Stillerine Uygun Öğretim Model Ve Yöntemlerini Kullanma,
 • Yapılan Eğitimin Etkililiği Ve Verimliliği Hakkında Geri Bildirim Sağlama

PROGRAMIN HEDEFLERİ
 • Yetişkin Eğitiminin Özelliklerini Anlamak
 • Başarılı Bir Eğitimcinin Sahip Olması Gereken Yenilikleri Öğrenmek
 • Eğitimin Etkili Bir Hale Getirilebilecek Formatı Ve Kullanılan Araçları Tasarlayabilmek.
 • Eğitimde Koçluğun Önemini Anlamak Ve Geliştirmek
 • Eğitimde Etkili Sunumun Temellerini Anlamak Ve Geliştirmek
 • Eğitimin Sunumunda Doğal Ve Rahat Olmak Eğitimin Sunumunda İkna Edici Olmak, İlgi Uyandırmak Ve İlham Vererek Harekete Geçirmek
 • Sistematik Olmak Ve Mesaj İletilirken Duyguları Da İletişime Katmak
 • Eğitimi Katılımcı Bir Yapıya Çevirebilmenin Yollarını Anlamak Ve Geliştirmek
 • Eğitimde Gerekli Olan İnsan İlişkisi Prensiplerini Fark Etmek