Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Durumsal Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Durumsal Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi


AMACI

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticilere, mevcut yönetsel yaklaşım ve uygulamalarının, değerleme ve geliştirmeye gereksinim duydukları yönlerini fark etme fırsatı sağlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Yönetim – Yönetici / Liderlik – Lider Kavramları
Yönetim Düşüncesinin Evrimi ve Günümüz Yönetim ve Yöneticilik Anlayışı

* Klasik Yönetim Anlayışı
* Neo Klasik Yönetim Anlayışı       
* Modern Yönetim Anlayışı

Yönetsel Kademelere Göre Yönetsel Becerilerin Dağılımı
* Teknik Beceriler
* Beşeri Beceriler
* Kurumsal Beceriler

Planlama Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Örgütleme Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Yürütme Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler

* Liderlik
* Motivasyon      
* Ekip Çalışması
* Problem Çözme / Karar Verme
* Delegasyon
* Coaching 
* Zaman Yönetimi
* Çatışma Yönetimi

Koordinasyon Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Kontrol Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Uygulamalar

* Karar Verme Uygulaması
* Problem Çözme Uygulaması
* Çatışma Yönetimi Uygulaması
* Takım Çalışması Uygulaması     

Video Gösterimi
* Yönetim Becerileri
* Organize Olamayan Yönetici