Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Hedeflerle Performans Yönetimi

Hedeflerle Performans Yönetimi

AMACI

Bu seminerin amacı, performans yönetimi kavramının ve performans yönetimi içindeki performans ölçme, değerleme ve performansın ödüllendirilmesi gibi hususların sistematik bir şekilde aktarılmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

Performans Yönetimi Sistemi
* Performans Yönetiminin Önemi, Amaçları ve Yaraları
* Performans Yönetimi Sisteminde Ölçme ve Değerleme

Performans Ölçüm Sistemi
* İşletme Stratejisinin Belirlenmesi
* Birim Stratejisinin ve Hedeflerinin Tespiti
* Bireysel Hedeflerin Tespiti
* Performans Ölçüm Boyutlarının Saptanması
* Performans Ölçüm Boyutlarının Ölçülere Çevrilmesi
* Ölçülerin Standartlarının Tespiti
* Performans İzleme Sisteminin Kurulması

Performans Değerleme Sistemi
* Performans Değerleme Yöntemleri

Kişiler Arası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşım
Sıralama Yöntemi
Zorunlu Dağılım Yöntemi
Ortak Performans Kriterlerine Dayalı Yaklaşım
Değerlendirme Skalaları Yöntemi
Kritik Olay Yöntemi
İşaretleme Listesi Yöntemi
Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım
Çoklu Değerleme Yöntemleri
180 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme
360 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme

* Performans Değerleme Süreci

Performans Değerleme Boyutlarının Tespiti
Boyutlarda Yer Alacak Kriterlerin Tespiti
Boyut ve Kriterlerin Ağırlıklandırılması
Değerleme Ekiplerinin Belirlenmesi (çoklu değerleme yöntemleri için)
Hesaplama Sisteminin Oluşturulması (çoklu değerleme yöntemleri için)

* Performans Değerleme Sürecinde Yapılabilecek Hatalar

Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme
Hale Etkisi
Kontrast Hataları
Önyargı Faktörleri
Belirli Puanlara Yönelme

* Performans Değerleme Sisteminin Ölçüm Sistemi ile Entegrasyonu

Performans Yönetimi Sisteminin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
* Kurum Misyon ve Vizyonuna Uygunluk
* Katılımcılık
* Mutabakat
* Çalışanların Bilinçlendirilmesi
* Sağlıklı Bir Geribildirim Sisteminin Oluşturulması

Performans Yönetimi Sisteminin İlişkili Olduğu Diğer İnsan Kaynakları Sistemleri
* Eğitim Yönetimi Sistemi
* Kariyer Yönetimi Sistemi
* Ücret Yönetimi Sistemi
* Disiplin Yönetimi Sistemi