Mali İşler & Finans

Mali İşler & Finans

Bizimle iletişime geçerek eğitim taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz. İçerik ve eğitmen bilgilerimiz en kısa zamanda sizinle paylaşılacaktır.

Bazı eğitim başlıklarımıza aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz:


* Projelerde Finansal Yaklaşım Yetenek Kazanım Eğitimi (5 Gün)
* Proje Fizibilitesi, Değerlemesi ve Seçimi Eğitimi (2 Gün)
* Proje Yönetimi Temel Yetenek Kazanım Eğitimi (3 Gün)
* PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi (5 Gün)
* Primavera ile Proje Yönetimi Yetenek Kazanım Eğitimi (3 Gün)
* MS Project Yetenek Kazanım Eğitimi (2 Gün)
* Projelere Özgü İş Güvenliği (2 Gün)
* Projelere Özgü Finansal Risk Yönetimi (2 Gün)
* Finansçı olmayanlar için Finans Eğitimi (2 Gün)
* Maliyet Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Mali Kontrol Eğitimi (2+2+1 Gün)
* Finansal analiz ve yöneticiler için karar verme metodları (2 gün)
* UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi) (3 gün)
* Genel Muhasebe ve Temel Vergi Mevzuatı Eğitimi (3 Gün)
* Girişimciler için Finans/Muhasebe/Vergi Bilgileri (2 Gün)
* Yöneticiler ve Girişimciler için Bütçe Hazırlama ve Maliyet Yönetimi (3 Gün)
* Girişimciler için Nakit Yönetimi ( 2 Gün)
* Şirket Birleşme ve Satınalmalarında Financial Due Diligence (3 Gün)
* SPK Temel Düzey ve İleri Düzey Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimi

Ayrıca aşağıdaki konularda da ihtiyaçlarınız doğrultusunda hem danışmanlık hem de eğitim hizmeti sunmaya hazırız.

* Finansal Tablolar Analizi
* Müşteri Risk Yönetimi
* Maliyet Muhasebesi
* Denetim Sistemi kurulması ve icra edilmesi (Proje bazlı çalışma)
* İç Denetim Yapılması (Şirket ve işin niteliğine göre süre tahsisi yapılabilir)
* İç Denetim Raporuna istinaden ortaya çıkan hususların düzeltilmesine yönelik reorganizasyon çalışmaları.
* Maliyet sistemlerinin kontrolü ve neticesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak sistemin oluşturulması.
* Bütçeleme Sistemi Kurulması ve takibi