Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

ISO 14001: 2015 Revizyon Başdenetçi Eğitimi

ISO 14001: 2015 Revizyon Başdenetçi Eğitimi

AMAÇ:

Bir yada birden fazla yönetim sistemi (kalite, çevre, bilgi güvenliği) uygulayan kuruluşların daha iyi entegrasyonunu ve uygulama kolaylığını sağlamak ve birbirleriyle ilişkili süreçleri bir sistem olarak tanımlayarak risk temelli düşünce ile anlamaya ve uygulamaya yardımcı olmaktır.
 

KONU BAŞLIKLARI:
ISO 14001:2004 Standardı Yapısı Ve Maddeleri
Kalite Yönetimi Ve Denetimlerde Kullanılan Terim Ve Terminoloji
Kalite Yönetimi Sistemi'nin Kurulması Ve Uygulanması Süreci
Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
Çalışanların Yeterliliği Denetleme Standardı
ISO 19011:2012 Denetçi Özellikleri
Tetkikçi, Baş Tetkikçi Ve Tetkik Edilenin Sorumluluk Ve Faaliyetleri
Denetime Süreç Yaklaşımı
Denetim Planlama Açılış Toplantısı
Kanıt Toplama
Denetimi Raporlama
Kapanış Toplantısı
Denetim Provası
Vaka Çalışmaları
Eğitime Kimler Katılmalı?
Üst ve orta kademe yöneticiler
Çevre Yönetim Sistemi Temsilcileri
Kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen çalışanlar
Çevre konusunda kariyer yapmak isteyen kişiler