Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi Yaklaşımları

Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi Yaklaşımları


AMACI

İşletmeler karmaşıklaşıp, büyüdükçe iletişim ve koordinasyonun sağlanmasında toplantıların yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, bugün pek çok kişinin toplantıları zaman kaybı olarak gördüğü de bir gerçektir. Oysa hata genel olarak toplantılardan değil, bu toplantıların düzenlenme ve idare edilme şeklinden kaynaklanır.

Bu seminerde gerek hiyerarşik yapıdaki birim toplantıları, gerekse de günümüzde “kalite” anlayışının gelişmesine paralel olarak önem kazanan çapraz takım toplantılarından alınacak verimi azamiye çıkaracak prosedürel ve davranışsal faktörlerin tartışılması amaçlanmıştır.

KONU BAŞLIKLARI

“Toplantı” Kavramının Tanımı ve Günümüz İşletmeleri Açısından Önemi
Örgütsel Toplantı Türleri
Toplantı Yapılması ve Yapılmaması Gereken Durumlar
Toplantı Süreci

* Toplantının Planlanması
* Toplantı Yerinin Seçimi ve Tasarımı     
* Katılımcıların Belirlenmesi
*Toplantı Gündeminin Hazırlanması ve Gündem Hazırlamada 
Dikkat Edilecek Hususlar  
* Toplantıların Yürütülmesi ve Yürütücü Davranışlar
* Toplantı Sonuçlarının Raporlanması

Toplantı Rolleri
* Destekleyici Süreç Rolleri
* Destekleyici Görev Rolleri
* Engelleyici Roller

Bir Karar Verme Uygulaması Üzerinde Tartışma