Yöneticiler İçin Karar Verme, Problem Çözme Ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Yöneticiler İçin Karar Verme, Problem Çözme Ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri

AMACI

İşletmelerin büyüklük ve karmaşıklıklarının artmasına paralel olarak gerek yöneticiler gerekse tüm çalışanlar açısından karar verme, inisiyatif kullanma ve problem çözme becerileri daha da önem kazanmaktadır. Bu seminerde söz konusu becerilerin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulması ve özellikle de yaratıcı düşüncenin problem çözme ve karar verme sürecinde nasıl kullanılabileceği konularına ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Karar ve Karar Verme Kavramları
Yöneticiler Açısından İyi Karar Vermenin Önemi
Farklı Yönetsel Kademeler için Kararların Önemi
Karar Verme Yöntemleri
İyi Bir Kararın Taşıması Gereken Özellikler
Karar Verme / İnisiyatif Kullanma Farkı
İnisiyatif Kullandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Problem ve Problem Çözme Kavramları
Güç Alanı Analizi ve Problem Çözme
Problem Çözme İle İlgili Faktörler
Problem Çözme Sürecinin Aşamaları
Problem Çözmeye Yönelik Düşünce Tarzları

* Analitik Düşünce
* Yaratıcı Düşünce

Yaratıcı Düşünceyi Engelleyen Faktörler
Yaratıcı Düşünce Uygulamaları