İhracatta Teslim Şekilleri (INCOTERMS) ve Ödeme Yöntemleri

İhracatta Teslim Şekilleri (INCOTERMS) ve Ödeme Yöntemleri

SÜRE: 1 gün (İki farklı günde yarımşar gün olarak düzenlenebilir)

İhracatçının tercih edeceği ödeme yöntemi ne olmalı?
Peşin ihracat ve detayları
Mal mukabili ihracat ve detayları
Vesaik mukabili ihracat ve detayları
Akreditif türleri ve detayları
Poliçe ile ödeme – örneklerle anlatım
Bono ile ödeme – örneklerle anlatım
Aval işlemi ile ihracat
INCOTERMS 2020 ile hangi teslim şekilleri kaldırıldı/eklendi?
Yeni teslim şekillerinde ihracatçının sorumluluk ve masraflarının tespiti
Hangi teslim şeklinde en az masraf ödenir?
Hangi teslim şeklinde sorumluluk ihracatçı için en az?
Karayolu taşımacılığında hangi teslim şekilleri kullanılır?
INCOTERMS 2020 teslim şekilleri arasındaki sorumluluk ve masrafların farklarının örnek olaylar ile açıklanması