İhracatta B2B Pazarlama Stratejileri

İhracatta B2B Pazarlama Stratejileri

SÜRE: 3 saat

İhracat hedeflerinin tespit edilmesi
İhracat için hedef pazarların belirlenmesi
Hedef pazara giriş yöntemlerinin seçilmesi
Ürünlerin hedef pazara adaptasyonu
Hedef pazar için fiyat çalışması
Yurt dışı pazarlama araçlarının kullanımı
Yurt dışı pazarlama için devlet destekleri
Alıcı firmaların tespit edilmesi
Firmalardaki karar vericilerin belirlenmesi