Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

İşletme Yönetiminde Durumsal Liderlik Anlayışı ve Ötesi

İşletme Yönetiminde Durumsal Liderlik Anlayışı ve Ötesi

AMACI

Yöneticilik ve Liderlik kavramları uzun yıllardır benzer kavramlar olarak görülmüşlerdir. Bununla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren söz konusu iki kavram iyice farklılaşmış ve daha önceki yıllarda literatürde liderlik  teorileri olarak anılan yaklaşımlar, günümüzde yöneticilik yaklaşımları olarak görülmeye başlamıştır. Bu seminerin amacı; öncelikle 1990’lı yıllara kadar yönetsel liderlik teorileri olarak adlandırılan (günümüz yöneticilik anlayışı) yaklaşımların gözden geçirilmesi ve daha sonra da bugün “gerçek liderlik” olarak algılanan karizmatik ve dönüşümsel (transformasyonel) liderlik yaklaşımlarının netliğe kavuşturulmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

Yönetim – Yönetici – Liderlik – Lider Kavramları
Liderliğe Temel Oluşturan Güç ve Etkileme Kaynakları

İşletmeler Açısından Liderliğin Önemi ve Anlamı
Örgütsel Liderliğe Yönelik Geleneksel Yaklaşımlar

* Özellikler Yaklaşımı (Traits Approcach)
* Davranışsal Yaklaşım (Behavisral Approcach)

Örgütsel Liderliğe Yönelik Durumsallık Modelleri
* Durumsal Liderlik Anlayışının Genel Felsefesi 
* Fiedler’in Durumsal Liderlik Modeli
* Vroom – Yetton Karar Vermede Durumsal Liderlik Modeli
* Hersey – Blanchard Yaşam Çemberi Teorisi

Örgütsel Liderliğe Yönelik Tepkici Durumsallık Modelleri
* Liderlik Atıf Teorisi (The Attribution Theory of Leadership)
* Dikey İkili Bağlantı Modeli (Vertical Dyadic Linkage)
* Davranışsal Sapma Kredisi Modeli 
(Idiosyncracy Credit Theory)

Örgütsel Liderliğe İkameler Yaklaşımı  (Subsutiation Theory)
Günümüz Liderlik Anlayışı (Durumsallığın Ötesi)
* Karizmatik Liderlik Yaklaşımı ve Modelleri
* Dönüşümsel (Transformasyonel) Liderlik Yaklaşımı