Durumsal Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Durumsal Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi


AMACI

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticilere, mevcut yönetsel yaklaşım ve uygulamalarının, değerleme ve geliştirmeye gereksinim duydukları yönlerini fark etme fırsatı sağlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Yönetim – Yönetici / Liderlik – Lider Kavramları
Yönetim Düşüncesinin Evrimi ve Günümüz Yönetim ve Yöneticilik Anlayışı

* Klasik Yönetim Anlayışı
* Neo Klasik Yönetim Anlayışı       
* Modern Yönetim Anlayışı

Yönetsel Kademelere Göre Yönetsel Becerilerin Dağılımı
* Teknik Beceriler
* Beşeri Beceriler
* Kurumsal Beceriler

Planlama Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Örgütleme Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Yürütme Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler

* Liderlik
* Motivasyon      
* Ekip Çalışması
* Problem Çözme / Karar Verme
* Delegasyon
* Coaching 
* Zaman Yönetimi
* Çatışma Yönetimi

Koordinasyon Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Kontrol Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
Uygulamalar

* Karar Verme Uygulaması
* Problem Çözme Uygulaması
* Çatışma Yönetimi Uygulaması
* Takım Çalışması Uygulaması     

Video Gösterimi
* Yönetim Becerileri
* Organize Olamayan Yönetici