Karizmatik ve Dönüşümsel Liderlik

Karizmatik ve Dönüşümsel Liderlik

AMACI

İşletme yönetimi ve örgütsel davranış literatüründe son 20 yıldan bu yana “Liderlik” olgusu gittikçe önem kazanmıştır. Bu önemin temelinde “Değişimin Yönetimi” gereği yatmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak lider kavramı da değişmiş görülmektedir. 1980’li yıllara kadar “Liderlik Yaklaşımı” olarak ifade edilen yaklaşımlar bugün “Yöneticilik Yaklaşımları” olarak görülmekte, gerçek liderliğin ise ancak dönüşümsel liderlerce sergileneceği belirtilmektedir. Bu seminerin amacı, günümüz liderlik anlayışı olarak adlandırılan “Dönüşümsel Liderlik” olgusunun açıklanması ve bu olgunun temel bileşeni olan Karizma’nın liderlik ile ilişkisinin sorgulanmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

Liderlik ve Lider Kavramları
Güç Kaynakları Açısından Yönetici – Lider farkı
Karizma – Liderlik İlişkisi
Karizmatik Liderin Özellikleri
Karizmatik Liderin Davranışları
Karizmatik Liderin Ortaya Çıkmasını Kolaylaştıran Koşullar
Olumlu – Olumsuz Karizmatik Liderler
Dönüşümsel Liderlik – Etkileşimsel Liderlik
Dönüşümsel Liderlik Süreci
Dönüşümsel Liderlerin Taşıması Gereken Özellikler