İhracatta Risk ve Kur Yönetimi

İhracatta Risk ve Kur Yönetimi

SÜRE: 3 saat

İhracatçının karşılaşacağı finansal riskler
Ülke riskine karşı alınabilecek önlemler
Yüklemede karşılaşılacak riskler
Nakliyedeki riskleri nasıl azaltabilirim?
İhracat bedel tahsilatındaki riskler
Bedel tahsilatındaki riskleri nasıl azaltabilirim?
Kur dalgalanmalarına karşı alınabilecek önlemler