Temel Düzey Akreditif

Temel Düzey Akreditif

SÜRE: 3 saat

Akreditif tanımı
Akreditifin diğer ödeme yöntemleri ile karşılaştırılması
Akreditifte kullanılan terimler
Akreditifte iş akışı
Akreditifteki maddelerin açıklanması
Akreditifte görev alan taraflar ve sorumlulukları
Akreditif türleri (teyitli, geri dönülemez, vb)
Ödeme şekline göre akreditifler (vadeli, sight, iştira)
Red-clause, stand-by akreditif açıklamaları
Örnek akreditif üzerinden açıklamalar
Poliçe ve senet belgelerinin akreditif ile kullanımı