ISO 14001: 2015 Revizyon Farkındalık Eğitimi

ISO 14001: 2015 Revizyon Farkındalık Eğitimi

AMAÇ:

ISO 14001:2004  standardı revizyona girmiş ve 2015 HAZİRAN ayında yürürlüğe ISO 14001: 2015 versiyonu olarak girmiştir.

ISO 14001:2015 revizyonu ile ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardının diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapısı-High Level Structure” üzerine kurulmakta olup, yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

KONU BAŞLIKLARI:
Çevre Yönetimi Nedir?
Kurum ve Kuruluşların Sorumlulukları
Çevre ile ilgili kanun ve diğer şartlar
Standardın Değişen/Genişleyen Maddeleri (ISO 9001:2008- ISO 9001:2015)
Yönetim sistemi standartları için Annex SL ‘i ortak çerçevede birleştiren ISO 14001:2015’in yapısı
ISO 14001:2015 ‘in temel gereklilikler, terimleri ve tanımları,
Temel Kavramlar, örneğin; Süreç yaklaşımı, Planla –Uygulama- Kontrol et- Önlem al, yaşam döngüsü perspektifi, boyutlar ve etkiler.
Risk tabanlı yaklaşım
Çevre Hedefleri ve Çevre Politikası
ISO 14001:2015 Dokümantasyon
Eğitime Kimler Katılmalı?
Üst ve orta kademe yöneticiler
Kalite Yönetim Sistemi Temsilcileri
Kuruluşlarında Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen çalışanlar
Kalite konusunda kariyer yapmak isteyen kişiler