Etkin Sunuş Teknikleri

Etkin Sunuş Teknikleri


AMACI

Yöneticiler ve pek çok meslek grubu için insanları etkilemede ve kendi işlevlerini yerine getirebilmede en önemli faktörlerden birisi de düşüncelerini, eylemlerini, çalışma raporlarını v.s. etkin ve verimli bir biçimde sunabilmektir. Bu ise iyi bir iletişimciliğin yanı sıra, sistematik bir sunuş yöntemine sahip olmayı gerektirir. Bu seminer etkin bir sunuş için gereken temel faktörlerin açıklanmasını ve iyi bir sunuşçunun dikkat etmesi gereken husus ve becerilerin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Genel Olarak “İletişim” Olgusunun Anlamı ve İşletme    Yönetimindeki Önemi
İletişim Süreci

İletişim Sürecinin Temel Öğeleri ve Taşıması Gereken Özellikler
* Kaynak (gönderici) ve Özellikleri
* Mesaj (gönderici) ve Özellikleri
* Alıcı (gönderilen) ve Özellikleri

Bir İletişim Türü Olarak Prezentasyon (Sunuş)
Sunuşun Planlanması
* Dinleyicileri Tanıma
* Sunuş Ortamını Planlama 
* Sunuşu Planlama

Sunuşun Organizasyonu
* Sunuş Ortamının Organize Edilmesi
* Sunuş İçeriğinin Organizasyonu
* Sunuş Malzeme ve Materyallerinin Organizasyonu

Sunuşun Yürütülmesi
* Sunuşa Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
* Beden Dili ve Kullanımı
* Sunuş Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler
* Etkileme Yöntemleri

Sunuşun Sonlandırılması
* Etkin Sunuş Kapatımı
* Soru Alma ve Cevaplama Teknikleri
* Sunuşun Bağlantılandırılması

Örnek Sunuş Uygulamaları
Örnek Sunuşların Değerlendirilmesi