Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Etkin Sunuş Teknikleri

Etkin Sunuş Teknikleri


AMACI

Yöneticiler ve pek çok meslek grubu için insanları etkilemede ve kendi işlevlerini yerine getirebilmede en önemli faktörlerden birisi de düşüncelerini, eylemlerini, çalışma raporlarını v.s. etkin ve verimli bir biçimde sunabilmektir. Bu ise iyi bir iletişimciliğin yanı sıra, sistematik bir sunuş yöntemine sahip olmayı gerektirir. Bu seminer etkin bir sunuş için gereken temel faktörlerin açıklanmasını ve iyi bir sunuşçunun dikkat etmesi gereken husus ve becerilerin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Genel Olarak “İletişim” Olgusunun Anlamı ve İşletme    Yönetimindeki Önemi
İletişim Süreci

İletişim Sürecinin Temel Öğeleri ve Taşıması Gereken Özellikler
* Kaynak (gönderici) ve Özellikleri
* Mesaj (gönderici) ve Özellikleri
* Alıcı (gönderilen) ve Özellikleri

Bir İletişim Türü Olarak Prezentasyon (Sunuş)
Sunuşun Planlanması
* Dinleyicileri Tanıma
* Sunuş Ortamını Planlama 
* Sunuşu Planlama

Sunuşun Organizasyonu
* Sunuş Ortamının Organize Edilmesi
* Sunuş İçeriğinin Organizasyonu
* Sunuş Malzeme ve Materyallerinin Organizasyonu

Sunuşun Yürütülmesi
* Sunuşa Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
* Beden Dili ve Kullanımı
* Sunuş Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler
* Etkileme Yöntemleri

Sunuşun Sonlandırılması
* Etkin Sunuş Kapatımı
* Soru Alma ve Cevaplama Teknikleri
* Sunuşun Bağlantılandırılması

Örnek Sunuş Uygulamaları
Örnek Sunuşların Değerlendirilmesi