Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı

İTHALATTA  VE  İHRACATTA  GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI, GÜMRÜK KANUNUNUN CEZA HÜKÜMLERİ, GÜMRÜK SUÇLARI

AMAÇ

Bu program gümrüklerdeki işlemlerini gümrük müşavirleri eli ile takip ettiren firmaların yöneticileri ile dış ticaret masasında çalışan elemanlarının eğitimlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Unutulmamalıdır ki;  Gümrük işlemlerinde yapılan hatalarda muhatap öncelikle gümrük müşavirleri değil gümrük müşavirlerine işveren firmalardır. Bir sürprizle karşılaşmamak için firma yönetici ve elemanlarının gümrük ve dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak temel bilgileri bilmeleri gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak  aşağıda belirtilen program hazırlanmıştır,


KONU BAŞLIKLARI

1- Eşyanın gümrüğe sunulması, özet beyan
2- Özet beyan noksan ve fazlalıklarının takibi
3- Eşyanın antrepoya alınması, Antrepo türleri
4- İthalatta beyan

   a) Eşyanın tarifesinin belirlenmesi
       - Bağlayıcı Tarife bilgisi
   b) Eşyanın vergiye esas kıymeti
   c) Eşyanın menşeinin belirlenmesi, Bağlayıcı menşe bilgisi
   d) Hatalı tarife, kıymet ve menşe beyanı ve bunun sonuçları
   e) Tarife, kıymet ve menşe beyanında hata yapılmaması için dikkat edilmesi gereken
       hususlar
   f) Hatalı beyanın Gümrük Kanunu ve Kaçakçılığı Önleme Kanunlarında yaptırımları
   h) İhracatta hatalı beyan ve bunun sonuçları

5- Geçici muafiyet
   a) Geçici tam muafiyet, ATA karneleri
   b) Geçici kısmi muafiyet
6- Gümrük Kanunu’na göre verilen cezalarda savunma prosedürü, uzlaşma
7- Gümrük Müşaviri ile ilişkiler nasıl olmalıdır
8- Gümrük müşaviri ile bilgi alışverişinin önemi


9- İthalat ve ihracatta gümrük işlemleri
    a) İhracat (Örnek formlar ve uygulama )
- Nasıl ihracatçı olunur
        - İhracat beyannamesinin ekleri
        - İhracat şekilleri, ülke guruplarına göre düzenlenen belgeler (A.TR, Euro 1, Form A  vs)
        - İhracatta vergi iadesi
        - İthalat
        - Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin hazırlanması ve ekleri
        - Beyannamenin tescili ve tescilin sonuçları
        - Eşyanın muayenesi ve muayene kriterleri

10- Dahilde İşleme Rejimi
11- Hariçte İşleme Rejimi
12- Serbest Bölge uygulaması
13- Geçici ithalat uygulaması
14- İthalatta denetim

   a) TSE denetimi
   b) CE denetimi
   c) DTS denetimi
   d) Ve diğerleri (Sağlık, Tarım Çevre….)
15- Gümrük vergisi matrahının belirlenmesi ve vergilerin hesaplanması

Süre: 16 saat