Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

ISO 9001: 2015 İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001: 2015 İç Tetkikçi Eğitimi

AMAÇ:

ISO 9001:2015 Revizyon Bilgilendirme

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek.
ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak.  Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkiklere ait esasları ve aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Bu amaca yönelik olarak kuruluş içi kalite yönetim sistemi tetkikçisi yetiştirmek.

KONU BAŞLIKLARI:  
Kalite, ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
ISO 9001:2008- ISO 9001:2015 Karşılaştırmalı Olarak Standartta Değişen / Genişleyen / Yeni Terimler
Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
ISO 9001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
ISO 9001 Standardı maddelerinin objektif delillerle açıklanması
Belgelendirme kuruluşlarının rolü
ISO 9001:2015 Standardı Revizyonu Ve Yapısı
Standardın Değişen/Genişleyen Maddeleri (ISO 9001:2008- ISO 9001:2015)
Planla-uygula- Kontrol Et-önlem Al (PUKÖ Döngüsü) Ve Proses Yaklaşımı
Risk Değerlendirme Prosesi
Sistem Dokümantasyonu
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
İç denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Pratik çalışmalar

Eğitime Kimler Katılabilir:

• Üst ve Orta Kademe Yöneticiler
• Kalite Yönetim Sistemi Temsilcileri
• Kuruluşunda kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen çalışanlar.
• Kalite konusunda kariyer yapmak isteyen kişiler.