Satışçılar İçin Davranışsal Beceriler

Satışçılar İçin Davranışsal Beceriler

AMACI

Bu seminerin amacı ürün ya da hizmet satışı ile görevli personelin satış sürecinin tamamı boyunca sergilemeleri gereken davranışsal becerilerinin geliştirilmesidir.

KONU BAŞLIKLARI

Davranış Süreci ve Müşterinin Satın Alma Davranışına Motive Edilmesi
Satış Süreci Aşamaları
Satış Planlamasında Dikkat Edilecek Davranışsal Becerileri
Satış Organizasyonu ve Zaman Yönetimi
Satışın Gerçekleştirilmesine Yönelik Davranışsal Beceriler

* Sözel İletişim Becerisi
* Empatik Yaklaşım
* Müzakere Becerisi
* İtirazlarla Başa Çıkma
* Güven Uyandırma
* Beden Dilinin İyi Kullanılması
* Uygun Bir Dış Görünüme Sahip Olma

Satışın Kapatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Müşteri Takibi ve Psikolojik Önemi
Video Filmi