Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

İş ve Süreç Geliştirme

  • Sinpaş Aquacity, Merkezefendi DENİZLİ
  • 0536 349 67 60
  • info@mostdanismanlik.com

İş ve Süreç Geliştirme

 İş süreci (business process) belirli bir iş amacının gerçekleştirilmesi için yapılan birbirine bağımlı etkinlikler (işler) dizisidir. İş süreç yönetimi kuruluşun iş süreçlerinin daha etkin, daha verimli ve daha yeterli hale getirilmesi için yapılan çalışmaları ifade eder.

İş süreç yönetiminin esas amacı insan hatalarını azaltmak ve iş yapanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.

İş süreci (business process) belirli bir iş amacının gerçekleştirilmesi için yapılan birbirine bağımlı etkinlikler (işler) dizisidir. Üretim sektöründe siparişin alınmasından ürünün teslimine kadar devam eden işler dizisi bir iş sürecidir. Sipariş, üretim, teslimat ve tahsilat gibi aşamaların tümü sürecin içerdiği birer iştir. Ayrıca bu aşamaların her biri de ayrı birer alt süreçtir.

İş süreç yönetimi (Business process management – BPM) kuruluşun iş süreçlerinin daha etkin, daha verimli ve daha yeterli hale getirilmesi için yapılan çalışmaları ifade eder. İş süreçlerinin keşfedilmesi, iş süreçlerinin uygun tekniklerle yazılıp çizilmesi, iş süreçleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, muhtemel sorun noktalarının tespit edilmesi, sorunların giderilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması ve bütün bunların doğru tekniklerle ölçülmesi ve belgelenmesi iş süreç yönetimi çalışmalarıdır.

İş süreç yönetiminin esas amacı insan hatalarını azaltmak ve iş yapanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. İş süreci içindeki etkinliklerin ve ekipmanın iyileştirilmesi, işi yapanlar arasındaki iletişimin belirli kural ve araçlar üzerinden yapılması, düzenli kayıt tutulması iş süreç yönetiminin başlıca yöntemleridir.

İş süreç yönetiminde çoğunlukla bilişim teknolojilerinden yararlanıldığı için üretim hattı ile Bilgi Teknolojileri biriminin işbirliği çok önemlidir. Bu işbirliği üretim hattında yapılan çalışmanın bilişim teknolojileri ile desteklenmesini sağlar.

İş Süreç İşletim Dili (Business Process Execution Language – BPEL) ve İş Süreç Yönetim Gösterimi (Business Process Management Notation – BPMN) gibi özel diller bilişim ile iş birimlerinin iletişim kurmasını kolaylaştırılır. Her iki dil de öğrenilmesi ve kullanılması kolay dillerdir. Her iki dil de yazılım geliştiricinin kolayca koda dönüştürebileceği temel programlama kuralları üzerine kuruludur.

Piyasada üç farklı türde BPM platformu vardır. Yatay platformlar iş süreçlerinin esnek ve özgür bir ortamda tasarlanması ve geliştirilmesine odaklanırlar. Genel olarak teknoloji ve tekrar kullanım odaklıdır. Özellikle karmaşık, sık sık değişen ve çokça istisnası olan süreçler için en uygun geliştirme ortamını sağlar.

Dikey BPM platformları belirli koordinasyon içinde yapılandırılmış görev setleri ve hazır kalıplar içerirler. Böylece uygun unsurların bir araya getirilmesi yoluyla hızlı tasarım ve geliştirmeye odaklanırlar. Esnekliği az olmakla birlikte süreç kodlamanın oldukça kolay olduğu bir geliştirme ortamı sağlarlar.

Tam-hizmet BPM platformları sadece teknolojik unsurlara veya kolaylığa değil iş sürecinin baştan sona yönetilmesine odaklanırlar. Süreç keşif ve sınırlandırma, süreç modelleme ve tasarım, iş kuralları motoru, iş akış motoru, benzetim ve test modülü gibi fonksiyonları karşılayabilirler. Özellikle büyük kurumsal ortamlarda çok sayıda sürecin yönetilmesi gerekiyorsa tercih edilebilirler.