Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

İnsan Kaynakları Sistemleri

  • Sinpaş Aquacity, Merkezefendi DENİZLİ
  • 0536 349 67 60
  • info@mostdanismanlik.com

İnsan Kaynakları Sistemleri

Biliyoruz ki artık, değişen pazar ve dinamikler karşısında bilinen ve geleneksel iş yapış şekilleri ve yönetim biçimleri ile, şirketlerin rekabet edebilmesi bir yana, mevcut durumlarını bile koruyabilmesi çok zor hale geldi. Artık ürettiğimiz ürün ve pazardan ziyade, bu ürün ve hizmeti sunan iç faktörlerimize de odaklanmamız gerekiyor. Çalışanlarımız, süreçlerimiz, sistemlerimiz, organizasyon yapımız, görev tanımlarımızın olması, kurum kültürümüz gibi temelde olmazsa olmazlar karşımıza çıkıyor ve artık çok net görebiliyoruz ki bu konulardaki eksiklerimiz veya ihmallerimiz, şirketimizin yavaş yavaş ve hissettirmeden sonunu getirebiliyor.
İhtiyaçlarınızın tespiti ve çıkılacak yolculukta sizlere destek vermek için uzman kadromuzla yanınızdayız.
Sol menüdeki başlıklardan detaylara ulaşabilirsiniz.

İş Analizi ve Görev Tanımları
İş analizi ve görev tanımı çalışmasında; mevcut işlerin gözlem ve birebir görüşme yolu ile ayrıntılı biçimde incelenmesi suretiyle analiz edilmesi ve bu analize dayalı olarak iş gereklerini de içerecek biçimde ayrıntılı görev tanımlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, özellikle “Ücret Yönetimi”, “Performans Yönetimi”, “Eğitim Yönetimi” ve “Personel Seçme ve Yerleştirme” sistemlerine baz oluşturacak ve tüm insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarına ilişkin kararlarda etkili olabilecek temel çalışma niteliğindedir.

Organizasyon ve Unvan Yapılanması
Reorganizasyon çalışmasının amacı kurumun amaç ve hedeflerine etkin şekilde ve daha verimli biçimde ulaşabilmesini ve belirlediği büyüme stratejisini daha kolaylıkla icra edebilmesini sağlayacak nitelikte ve ihtiyaçlarına uygun özellikte bir organizasyon yapısına kavuşturulmasını sağlamaktır. Keza, yapının ideal şeklini alması sonucu gerçekleştirilmesi düşünülen unvan revizyonu çalışması ise kurumda farklı bölüm ve birimler açısından bir unvan standardizasyonun oluşturulmasını sağlayarak diğer İnsan Kaynakları Sistemlerini kurmaya ve/veya revize etmeye yönelik çabalara temel teşkil edecektir.

Kariyer Yönetimi Sistemi
Çalışanların kariyer planları (beklentileri) ile kurumun ileriye dönük personel gereksinimlerinin dengelenmesinin hedeflendiği bu çalışmada, amaçların entegrasyonu yolu ile personelin kurum içindeki ilerleyişi planlanmaktadır. Söz konusu çalışma kurum içinde yetenek havuzu oluşturulmasını, kariyer ilerleme ve geçişlerinin esaslarının belirlenmesini, kariyer haritalarının oluşturulmasını ve kariyer planlarının hazırlanmasını amaçlamaktadır.

Personel Seçme, Yerleştirme ve Rotasyon
Çalışmanın amacı, kurumun gereksinim duyduğu nitelikteki personeli belirlemek, belirlenen personelin iç ve/veya dış kaynaklardan en kısa zamanda temin edilerek, boş kadroların doldurulmasını sağlamak, yeni personelin işe ve işletmeye en kısa zamanda adapte olmasını temin etmek ve bu sayede iş akışının negatif yönde etkilenmesini önlemektir.

Eğitim Yönetimi Sistemi
Çalışmanın amacı, kurumun gereksinim duyduğu nitelikteki personeli belirlemek, belirlenen personelin iç ve/veya dış kaynaklardan en kısa zamanda temin edilerek, boş kadroların doldurulmasını sağlamak, yeni personelin işe ve işletmeye en kısa zamanda adapte olmasını temin etmek ve bu sayede iş akışının negatif yönde etkilenmesini önlemektir.

Performans Yönetim Sistemi
Performans Yönetimi Sistemi kurulmasına yönelik çalışmanın amacı kurum bünyesindeki her çalışma biriminin performansının kurum hedefleri ile bağlantılandırılarak ölçülmesi, çalışanların birim performansına katkılarının değerlendirilmesi ve kurum prim sisteminin performans temeline göre düzenlenmesidir.

Performans Yönetimi Sistemi çalışmasının aşamaları;
-Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
-360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Oluşturulması
-Performans Ödül Prim Sisteminin Oluşturulması
olmak üzere 3 alt çalışmadan oluşmaktadır. Aşağıda, söz konusu çalışmaların her birinin amacı belirtilmiştir.

Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
Performans ölçüm sistemi çalışmasının temel amacı, kurumun temel hedeflerinin, kurumun temel hedefleri doğrultusunda birim hedeflerinin ve ölçümü mümkün pozisyonlar için birim hedefleri doğrultusunda birey hedeflerinin belirlenerek kuruma, birimlere ve bireylere yönelik performans ölçüm sisteminin oluşturulmasıdır.

Yetkilik Bazlı 360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Oluşturulması
Bireysel performansın ölçümü, kişilerin rakamsal hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları/ ne oranda ulaştıkları hakkında fikir vermek açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak söz konusu ölçüm sistemleri kişinin davranışsal becerileri hakkında herhangi bir fikir vermemektedir. Oysaki rakamsal hedeflere ulaşma oranı ne derece iyi olursa olsun, başarının devamlılığı büyük ölçüde davranışsal becerilerin yeterliliğine de bağlı olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin davranışsal becerilerinin de üstleri, astları ve çalışma arkadaşları tarafından değerlendirilerek, performans yönetim sistemine entegre edilmesidir.

Performans Ödül-Prim Sisteminin Oluşturulması
Performansa dayalı ödül prim sisteminin oluşturulması çalışmasının temel amacı, üstün performansın sürekliliğini sağlamak amacıyla performansın bireyler bazında ödüllendirilmesine yönelik sistem ve esasların belirlenmesidir.

Detaylı bilgi ve çalışmalarda kullanılacak yöntemler ile ilgili bilgi için lütfen iletişime geçiniz