Denizli, İstanbul, İzmir, Danışmanlık, Kurumsal Gelişim, Kosgeb Desteği, KOSGEB, Destek, KOSGEB Hibe, Kariyer, Tekstil, Makine, Makina, Danışman, Yönetim, Büyüme, Proje, proje Danışmanlığı, Sanayi, Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı, Kariyer ve Yönetim, Devlet Hibe, Gelişim, Dönüşüm, Yönetim Danışmanlığı, Yazılım, Ücret Yönetim Sistemi, ORGANİZASYONEL GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ, MALİ İŞLER, FİNANS SATIŞ, PAZARLAMA, SATIN ALMA, LOJİSTİK, DIŞ TİCARET

Performans Yönetim sistemi, Öneri Sistemi, 5S, Yalın Dönüşüm, 6 Sigma, Eğitim Yönetim Sistemi, İşe Alım, Mülakat, İşten Çıkış, Otomotiv, Prim Sistemi, Çalışan Aidiyeti, Kurumsal Gelişim, Yönetim Danışmanlığı, Mermer, KOBİ, İmalat, Endüstri, İhracat, İthalat,

Yurtdışı Destek, Teşvik, Yatırım Teşvik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Güvenliği, ISO Belgelendirme, Ticaret Bakanlığı, Girişimcilik, TÜBİTAK, TKDK, Kalınma Ajansı, Sözleşme, KİŞİSEL GELİŞİM, Well-Being Eğitimi (Bütünsel Esenlik), Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Agile-Scrum Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi, Danışmanlar için MS Excel Yetenek Kazanım Eğitimi, Temel ve İleri Düzey MS Yetenek Kazanım Eğitimi,

Ortak Akıl Toplantısı / Geleceğe Stratejik Bakış

  • Sinpaş Aquacity, Merkezefendi DENİZLİ
  • 0536 349 67 60
  • info@mostdanismanlik.com

Ortak Akıl Toplantısı / Geleceğe Stratejik Bakış

Amaç
Geleceğe Stratejik Bakış / Ortak Akıl Toplantısı çalışması, bir işletmenin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bir ortak akıl arama toplantısıdır. Bu çalışmanın temel amacı, ortak bir vizyonun oluşturulması, bu vizyonun paylaşılır hale getirilmesi ve bu vizyon çerçevesinde bir sorgulama platformunun oluşturulmasıdır.

GeleceğeStratejik Bakış Toplantısı, ortak akıl oluşturmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Amacı normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir.

Bu çalışma çerçevesinde ve bu çalışma içinde yer alan SWOT Analizi çalışmasında, S (strengths) ve W (weaknesses) kısmı, hedefler dikkate alınarak kurumun yönetsel, yapısal ve sistemsel düzenleme ihtiyacının tespitini sağlayacak; O (opportunities) ve T (threats) kısmı ise, belli bir dönem periyodu içeren vizyona yönelik stratejilerin kurgulanmasında bir başlangıç noktası olacaktır.

Bu çalışmanın sonunda kurumun yönetim anlayışı, mevcut kültürü, insan kaynağı kalitesi, hizmet kalitesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, teknolojik altyapısı, insan kaynakları sistemleri (personel seçme ve yerleştirme sistemi, ücret yönetimi sistemi, ödül-prim sistemi, performans yönetimi sistemi, disiplin sistemi, kariyer planlama sistemi vs) sorgulanacak ve atılması gereken adımlar ile ilgili veriler toplanacaktır. Diğer bir ifade ile bu çalışma, stratejik bir bütünlük içinde, kurumun yönetsel düzenlemelerine yönelik yol haritasının başlangıç tespit noktasını oluşturacaktır.

Bu toplantı yukarıda bahsettiğimiz konular üzerinde yoğunlaşmak üzere olduğu gibi, belirlenen bir problemin veya gündem maddesinin çözülmesi ve gelecekteki yerini aramak ve bulmak için de gerçekleştirilebilir. Önemli olan, bu çalışmaya mentörlük ve rehberlik edecek kişinin güçlü sorularla ve bellir bir metodoloji ile katılımcıları yönlendirmesidir. Detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.