Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Yüzyıllardır proje yönetimi kavramıyla karşılaşıyoruz. Teknoloji, telekomünikasyon, enerji, finans alanlarında yaygın kullanılan Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır. Bir projenin başarılı şekilde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde yenilikçi bakış açılarına ihtiyaç vardır. Bu eğitim uygulamalı yeni bakış açısı kazandırarak, yönetim ve liderlik alanlarında farkındalık yaratıyor. Avrupa ve Amerika’dan başarılı proje yönetim sistematiğinin incelikleri ele alınıyor.

Eğitimin Hedef Kitlesi:
-Güncel Proje Yönetim sürecini öğrenmek isteyen profesyoneller
-Yazılım, IT ve Ürün Yönetimi alanında çalışanlar
-Agile (Çevik) proje yönetimi metotlarını organizasyonlarına
adapte etmeyi hedefleyen tüm çalışan ve yöneticiler
-Takım çalışması bilincini geliştirmek ve ekibine
ilham vermek isteyen tüm proje yöneticileri

Eğitim Süresi: 12 Saat

1.Gün (6 Saat)
-Proje Yönetimine Holistik Bakış
-Çevik Proje Yönetimi
-Proje Yönetiminin On Bilgi Alanı
-Proje Yönetimi Süreç Grupları
•    Proje Başlatma Süreç Grubu
•    Planlama Süreç Grubu
•    Proje Yürütme Süreç Grubu
•    Proje İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
•    Proje Kapanış Süreç Grubu
-Proje Yönetiminde: Çatışma Yönetimi
-Proje Yönetiminde: Takım Liderliği
-Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
-Yenilenen Proje Yönetiminde: Paydaş Katılımı
-PMI Geleneksel Proje Yönetimi
-Proje Başarı Kriterleri ve Milestone
-Proje Yönetimi Temel Kavramlar
-Projenin Anayasası İKY
-Maliyet Yönetim Planının Olmazsa Olmazları
-Proje Yönetiminde Mind-Maping (Zihin Haritalama) Yöntemi
-Proje Paydaş Analizi ve Paydaş Tipleri

2.Gün (6 Saat)
-Ürün Teslimatlarının Planlanması ve Yönetilmesi
-Proje Planlama Faaliyetlerinin Entegrasyonu
-Planlama Uyumu ve Yönetimi
-Proje Fayda Değerinin Sunulması
-Organizasyonel Değişimin Desteklenmesi
-Proje Aşama Faz Geçişlerinin Planlanması
-Sprint ve Retrospektif Kavramları
-Proje Aşama Faz Geçişlerinin Planlanması
-Dünya’dan Başarılı Proje Örnekleri
-Uygulama ve Senaryo Çalışması